Jadwal Dokter

Halaman : 6 / 10
Jumlah : 54

No

Poliklinik

Nama Dokter

Jadwal

51
Poliklinik Syaraf/Neurologi
dr. Novita Ayu Sinthia, Sp S (Syaraf)
Selasa 16:00 - 18:00
Kamis 16:00 - 18:00
52
Poliklinik Syaraf/Neurologi
dr. Rumintang Evelina Silaen, Sp S
Senin 11:00 - 13:00
Rabu 11:00 - 13:00
Jum'at 14:00 - 16:00
53
Poliklinik THT
dr. Agus Subagio, Sp THT-KL
Selasa 15:00 - 17:00
Kamis 15:00 - 17:00
Jum'at 08:00 - 10:30
Sabtu 15:00 - 17:00
54
Poliklinik THT
dr. Guntur Surya, Sp.THT-KL
Senin 11:00 - 14:30
Selasa 11:00 - 14:30
Rabu 11:00 - 14:30
Kamis 10:30 - 14:30
Sabtu 11:00 - 14:30